Impresszum

Felhasználási feltételek

 1. Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Rejtélyek Háza Kft. (székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 313, Cégjegyzékszám: 01-09-280293, Adószám: 25526343-2-41).
 2. A honlapunkra való belépéskor Ön, mint Felhasználó elfogadja az itt leírt feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált partnerünk. A feltételek minden Rejtélyek Háza Kft. által üzemeltetett oldalra érvényesek. A jelen felhasználási feltételeke elolvasásának elmulasztása nem képezhet hivatkozási alapot a felelősség alóli mentesülésre.
 3. Kijelentjük, hogy a Rejtélyek Háza Kft. birtokolja a weboldalainkon található minden információt, adatot és egyéb tartalmat legyen az szöveges, grafikai, mozgó- vagy állóképes, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.
 4. A Felhasználók az interneten szabadon olvashatnak bármilyen, az oldalainkon megjelenített információt. A Felhasználó jogosult a weboldal tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti a védjegy információkat.
 5. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.
 6. A weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez és szolgáltatási védjegyekhez valamint a szerzői jogi védelem alatt álló alkotások, továbbá minden a weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: Védjegyek) fűződő jogok jogosultja a Rejtélyek Háza Kft.
 7. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített Védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana.
 8. A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek jogosulatlan felhasználása. A megjelenített tartalommal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
 9. Kizárólag a Felhasználó felelős a számítógépén tárolt adatainak az illetéktelen személyek hozzáférésétől történő megóvásáért, a megfelelő védelem hiányosságaiért a Rejtélyek Háza Kft. nem felelős.
 10. A Rejtélyek Háza Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior (háború, tűzvész, természeti katasztrófa, villámcsapás, egyéb, a Rejtélyek Háza Kft. tevékenységétől független és nem irányítható eseménynek) miatt bekövetkező károsodásért.
 11. Rejtélyek Háza Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.
 12. Oldalaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Rejtélyek Háza Kft. nem vállal felelősséget.
 13. A Rejtélyek Háza Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltéteket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket.
 14. A Rejtélyek Háza Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt bekövetkezett károkért, károsodásokért, bármilyen okból is következtek azok be:

- Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat;

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését;

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése;

- Bármely szoftver nem megfelelő működése;

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei;

- A weblaphoz történő csatlakozás miatt.